آدرس        ایران . ساری . شهرک صنعتی مصطفی خمینی(شماره یک)

تلفن         33681388- 33681308 - 33681387 11 98+

فکس        33681309 11 98+

ایمیل        info@plastonic.com

 

برای تماس با ما لطفاً از فرم زیر استفاده  فرمایید. 

ارسال پیام