پنج شنبه 30 آذر 1396

برگزاری دوره آموزشی یک روزه "خانواده و تغذیه"

با توجه به شایع بودن بیماری های قلبی، عروقی و دیابت،  شرکت پلاستونیک جهت بالا بردن سطح آگاهی و دانش همسران و مادران کارکنان کلاس آموزشی " خانواده و تغذیه" را با همکاری مرکز بهداشت شهرستان ساری در روز 5 شنبه 23/09/96 در مرکز بهداشت شهرستان ساری با حضور اساتید خانمها نظری،امامیان و دهقان نیا برگزار نمود. این کلاس از دو بخش تحت عنوان "آموزش تغذیه دیابت " و" چاقی و فشار خون بالا" تشکیل گردید. در بخش اول توضیح مختصری درباره انواع دیابت، عوامل مستعد کننده ...