سه شنبه 03 آبان 1401

نکات مهم در انتخاب مخزن آب خانگی

برای هر واحد مسکونی نیازمند حداقل 250 لیتر حجم مخزن آب می باشیم. مثلا برای یک ساختمان 4 واحدی نیازمند مخزن 1000 لیتری میباشیم. در هنگام انتخاب مخزن برای اطمینان از سهولت در انتقال و جابجایی مخزن به محل نصب ابعاد درب ورودی حیاط و ورودی مکان نصب، ابعاد و ارتفاع راهرو و راه پله  بررسی شود. ابعاد محل نصب به گونه ای باشد که فضای کافی جهت بازدید و سرویس مخزن وجود داشته باشد. در صورتی که مخزن را برای نگهداری آب بهداشتی استفاده می کنیم و مخازن در معرض نور خورشید قرار می گیرند حتما ا ...