سه شنبه 03 آبان 1401

خرید مخازن آب همراه با بیمه تضمین کیفیت محصول

خرید مخازن آب همراه با بیمه تضمین کیفیت پلاستونیک در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده خدمت جدید رو با عنوان بیمه تضمین کیفیت محصول برای مشتریان در نظر گرفته است بیمه ایران در این طرح بعد از انجام ارزیابی های لازم کیفیت تولیدات پلاستونیک را بر اساس یکسری شرایط تضمین و بیمه نامه کیفیت را صادر کرده. بر پایه بیمه تضمین کیفیت محصول شرکت بیمه با در نظر گرفتن شرایط قرارداد هزینه خسارت های جانی و مالی ناشی از محصول و خسارت های ناشی از عیب و نقص کیفی محصول را به مصرف کننده پرداخت می کند به پشتوا ...