سه شنبه 10 آبان 1401

هواکش مخزن (ونت)

نصب هواکش روی مخازن یکی از الزامات شرایط نصب و راه اندازی صحیح آن می باشد و عدم رعایت آن مخزن را از شرایط گارانتی خارج کرده و ممکن است موجب آسیب دیدن مخزن شود. مخزنی که هواکش نداشته اشد در هنگام ورود آب به دلیل خارج نشدن هوا تحت فشار قرار میگیرد و ممکن است باعث ترکیدن مخزن شود و در هنگام خروج آب، هوا نمی تواند جایگزین آب شود و این امر موجب کاهش فشار در مخزن و ایجاد خلا گردد که ممکن است باعث درهم فشرده شدن مخزن شود.اما با نصب هواکش روی مخزن می توان به راحتی این مشکل را حل کرد. محل نصب هوا ...
سه شنبه 03 آبان 1401

نکات مهم در انتخاب مخزن آب خانگی

برای هر واحد مسکونی نیازمند حداقل 250 لیتر حجم مخزن آب می باشیم. مثلا برای یک ساختمان 4 واحدی نیازمند مخزن 1000 لیتری میباشیم. در هنگام انتخاب مخزن برای اطمینان از سهولت در انتقال و جابجایی مخزن به محل نصب ابعاد درب ورودی حیاط و ورودی مکان نصب، ابعاد و ارتفاع راهرو و راه پله  بررسی شود. ابعاد محل نصب به گونه ای باشد که فضای کافی جهت بازدید و سرویس مخزن وجود داشته باشد. در صورتی که مخزن را برای نگهداری آب بهداشتی استفاده می کنیم و مخازن در معرض نور خورشید قرار می گیرند حتما ا ...